Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi ve Yeri

31 Ekim – 2 Kasım 2019, Mersin

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş

25 Ekim 2019

Bildiri Kabul Bildirimi

Başvuru Sonrası En Geç Bir Hafta İçinde

Kayıt-katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi

Bildiri Kabul yazısı elinize ulaştığından itibaren, en geç 26 Ekim 2019’a kadar.

Sempozyum Programının İlanı

27 Ekim 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

23 Kasım 2019

Important Dates

Dates of the Symposıum

October 31 – November 2, 2019

Deadline for Abstract Submission

October 25, 2019

Acceptance Notification

Within one week after the submission

Payment for Registration Fee – Deadline of Payment

Upon receiving acceptance letter, until October 26, 2019.

Announcement of the Program

October 27, 2019

Deadline for Submission of Full Text

November 23, 2019