DUYURU 1: 

5. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 5. Uluslararası Akdeniz Sempozyumları, 21-23 Mayıs 2021 tarihinde, yine Mersin’de, misafirlerimizin tercihine ve salgın koşullarına bağlı olarak, hem Yüz Yüze Katılım ve hem de Zoom-Online Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

…………………………….. o O o ……………………………..

5. ULUSLARARASI AKDENİZ – MERSİN SEMPOZYUMLARI DAVET MEKTUBU

YÖK-ÜAK KURALLARINA UYGUN ULUSLARARASI AKADEMİK ETKİNLİK

Değerli Dostlarımız, Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Her yıl periyodik olarak, Mersin Üniversitesi ve Mer Ak Mersin Akademi işbirliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 5. Uluslararası Akdeniz Sempozyumları, 21-23 Mayıs 2021 tarihinde, yine Mersin’de, misafirlerimizin tercihine ve salgın koşullarına bağlı olarak, hem Yüz Yüze Katılım ve hem de Zoom-Online Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Son dört yıldır periyodik olarak, Mersin Üniversitesi ve Mer Ak Mersin Akademi işbirliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumlarımızın dördüncüsü, “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”,  22 – 24 Ekim 2020 tarihlerinde, Zoom Sanal Meeting ortamında – online olarak, üstün başarı ile gerçekleştirildi.

Ayrıca, sempozyumlarımız kapsamında, “4. ULUSLARARASI MERSİNSEMPOZYUMU, KARMA SANAT E-SERGİSİ” düzenlendi.

Sempozyumlara, başta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Almanya,  Rusya, Dağıstan, Başkurdistan,  Macaristan, Kırgızistan, Türkmenistan, Irak, İran, Nahçıvan, Makedonya, Pakistan, Hindistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Tunus, Çin, Kosova, İsviçre olmak üzere, 20’den fazla ülkeden bilim insanlarını-araştırmacıları ağırladık. Türkiye’den ve yurt dışından 600’ü aşkın sunum ile yaklaşık 1000 bilim insanı-araştırmacı sempozyumlarımıza katıldı.

Sempozyumlarımız, gerçek bir uluslararası bilgi şöleni olup, ÜAK Doçentlik kriterlerine  ve YÖK Akademik Teşvik Kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Sempozyumlarımız, 16 Ocak 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olup; “Türkiye dışından en az 5 farklı ülkeden, sözlü tebliğ sunan konuşmacı katılımı ile tebliğlerin yarıdan fazlasının, Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması” şartı sağlanmıştır.

5. Sempozyumlarımız da, YÖK’ün AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNE ve ÜAK’ın ATANMA KRİTERLERİNE UYGUN olarak düzenlenecektir. Sizleri, yine multidisipliner bir bakış açısıyla, 21-23 Mayıs 2021 tarihinde, Mersin’de düzenlenecek 5. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 5. Uluslararası Akdeniz Sempozyumlarında da aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Sempozyumlar ile ayrıntılı bilgi için:

5. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU 21-23 Mayıs 2021

5. International Mediterranean Symposium 21 – 23 May 2021

https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

E-posta: akdenizsempozyumu@gmail.com

 

5. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 21-23 Mayıs 2021

5. International Mersin Symposium 21 – 23 May 2021

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com

…………………………….. o O o ……………………………..

INVITATION LETTER TO THE 5th INTERNATIONAL MERSIN SYMPOSIUM AND THE 5th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SYMPOSIUM

Dear Friends, Esteemed Guests, Esteemed Scientists,

The 5th International Mersin Symposium and 5th International Mediterranean Symposiums, which are organized annually in cooperation with Mersin University and Mer Ak Mersin Academy, will be held on 21-23 May 2021 in Mersin, depending on the preference of our guests and the conditions of the epidemic, face to face and Zoom-Online Participation.

The fourth of our international symposiums organized by Mersin University and Mer Ak Mersin Academy periodically for the last four years, “4. International Mersin Symposium” and “4. International Mediterranean Symposium” was held on 22 – 24 October 2020, in the Zoom Virtual Meeting environment – online, with outstanding success.

Also, within the scope of our symposiums, “4. INTERNATIONAL MERSIN SYMPOSIUM, MIXED ART E-EXHIBITION” was held.

We hosted scientists-researchers from more than 20 countries in our Symposiums: Escpecially from Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tatarstan, Germany, Russia, Dagestan, Bashkortostan, Hungary, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Iraq, Iran, Nakhichevan, Macedonia, Pakistan, India, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Tunisia, China, Kosovo and Switzerland. About 1,000 scientist-researchers with more than 600 presentations, from Turkey and abroad attended to the symposiums.

We will be honoured and happy to see you among us at the 5th International Mersin Symposium and 5th International Mediterranean Symposium, which are also planned to be held in Mersin on May 21-23, 2021. Symposiums will be organized in accordance with the ACADEMIC INCENTIVE CRITERIA of YÖK and APPOINTMENT CRITERIA of ÜAK.

For detailed information about symposiums:

5. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU 21-23 Mayıs 2021

5. International Mediterranean Symposium 21 – 23 May 2021

https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

E-Mail: akdenizsempozyumu@gmail.com

 

5. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 21-23 Mayıs 2021

5. International Mersin Symposium 21 – 23 May 2021

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

E- Mail: mersinsempozyumu@gmail.com

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

(Chairman of the Symposium Organizing Committee)

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Gülten ARSLAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)

Tel: +90 0532 270 81 45

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Sempozyumlar Genel Koordinatörü)

Tel: +90 553 666 06 06

*  *   *  *   *